Bogensø Strand

Oplev en flot strandeng

Bogensø Strand

 

Find på kort

Bogensø Strand er et 6.4 ha stort §3 beskyttet strandeng og strandsumpsområde om- kranset af en del sommer- huse på vestsiden af Hindsholm.

Det blev erhvervet af staten i 1967.

Dette for at hindre mere udstykning, samt at skabe offentlig adgang. Adgang kan fås fra den offentlige parkeringsplads.

Her er udmærket at bade, forholdsvis lavvandet.

Dette giver samtidig gode fiskemuligheder, især fluefiskeri. Men husk fisketegn.

Området har en af Fyns største bestande af maj-gøgeurt, og den blomstrer fra ultimio maj til ultimo juni. Og selv om maj-gøgeurten igen står talrig, så er alle  orkideer er fredede, og må selvfølgelig ikke plukkes.

Af andre karakterplanter kan nævnes strandengsplanter som  harril, blågrøn kogleaks, rødbrun kogleaks, strand-kogleaks, fjernakset star, enskællet sumpstrå, strand-svingel, strand-trehage, strand-asters, drue-gåsefod, jordbær-kløver, smalbladet kællingetand, rødtop, samel, liden tusindgylden, strand-tusindgylden og strand-vejbred og typiske strandsumpsplanter som kær-svinemælk, strandkvan, strandhage og tagrør.

For at skabe lys, er en del tagrør samt hybenrose fjernet ved håndkraft, og i dag er der afgræsning af køer.

Området har en rigt insektliv af både sommerfugle, svirrefluer og bier mv.

Foruden mange småfugle, så kan man se viber, gæs, fiskehejrer og rovfugle. Er man heldig også havørn.

Bogensø strand er offentlig tilgængelig, men der er også en del private områder, hvor der kræves lodsejers godkendelse for at færdes der,

Området er fattigt på fortidsfund. Men på Langø er der fundet en del skaldynger fra stenalderen,

Ligeledes en sagnsten, som efter sigende skulle være kastet efter Stubberup Kirke.

Men ud mod øst, både omkring Scheelenborg Gods, hvis mest berømte ejer nok har været Marsk Stig, og ud mod Martofte er der en del oldtidshøje. For mere historisk i området, tjek: Kulturarvsstyrelsen.

Først når det sidste træ er fældet, den sidste flod forgiftet, den sidste fisk er fanget - så vil den hvide mand se - at penge ikke kan spises!

Visdom af Cree indianerne