Dalby Høj

Natur og afgræsning

Dalby Høj


Navnet henviser formodentlig til en landsby som forsvandt tilbage i vikingetiden.

Området var i tiden før udskiftningen et overdrev, hvor kvæget var på græs.

I 2008 foretog Kerteminde kommune en gennemgribende rydningen af området, og efterfølgende har Dalby Høj Kogræsserlaug stået for at vedligeholde Dalby Høj, hvor nu 10 køer går og laver naturpleje på det 15 ha store genskabte overdrevsområde. til gavn for flora og fauna. . Der har tidligere været en rig flora i området, men der er dog i dag registreret ca 120 mere eller mindre sjældne planter, bl.a. Glat Rottehale, Nøgleblomstret klokke.

En del af området er beskyttet natur, bl.a. en artsrig vældmose med flere sjældne planter som Blåtop og Smalbladet Kæruld.

Der er flere fortidsminder i området, hvoraf 2 er fredede, bla. a. en runddysse fra Tragtbægerkulturen.

Desværre er flere af disse fortidsminder beskadigede, bl.a. fordi der i forbindelse med krigen i 1864 blev opsat en kanonstilling til forsvar af Danmark.

Dalby Høj indgår tillige i Munkebostien, en 20 km. lang vandretur i og omkrig Munkebo.

Først når det sidste træ er fældet, den sidste flod forgiftet, den sidste fisk er fanget - så vil den hvide mand se - at penge ikke kan spises!

Visdom af Cree indianerne