Sybergland


Fra landbrug til natur

Sybergland

 

Sybergland er et 72 ha nyt naturområdelige nord for Kerteminde By. Området er en del af  Tårup inddæmmede strand. Området ligger derfor på gammel havbund der blev inddæmmet i 1812. Indtil da var heleT årup inddæmmede strand en lavvandet fjord som adskilte Hindsholm fra Fyn.

Området kan nås flere steder fra - bl.a er der p-plads ved Gedskovvej/Tårup Strandvej.

De første mange år var her ferske enge med kreaturgræsning. Herved opstod et rigt plante- og fugleliv som har gvivet inspiration til maleren Fritz Syberg – som naturområdet er opkaldt efter, samt Johannes Larsen.

I midteen af 1920’erne blev området drænet helt vha effektive pumper.

Men i 2012 blev en proces sat i gang, så området kunne genskabes med blik fra tiden omkrig 1920 hvor Fritz Syberg og Johannes Larsen malede i området.

Idag er drænene stoppet, og et par søer udgravet!

Området er delt i 2 – et såkaldt rekreativt omsåd, med gode stier, bålplads og shelter,  samt et område kaldet naturområdet, hvor der ikke er stier, hvorfor godt fodtøj anbefales.

I dag pågår afgræsningingen af engenemed kvægracen Skotsk Højland fra Sybergkvæg, som går ude hele året. Man er velkommen i foldene, da køerne er yderst fredlige.

Da området er gammel havbund, så er der et tykt lag af kalkholdige skaller fra muslinger og østers i jorden.

Dette danner grobund for et righoldig flora med en del orkideer: Maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt samt prikbladet gøgeurt.

Viben er ligeledes landet og yngler, og det samme gør strandtudsen. Og er man heldig ser man måske havørnen, som med sit stoer vingefang svæver hen over området.

Det bliver spændende at følge den fremtidige udvikling mht til floraen og fuglelivet hvor nye arter kan yngle og overvintre her: Både fugle, insekter, svampe fisk og planter.


Men husk på: Hunde SKAL føres i snor, og hunde har IKKE adgang til foldene hvor der går kvæg.

Først når det sidste træ er fældet, den sidste flod forgiftet, den sidste fisk er fanget - så vil den hvide mand se - at penge ikke kan spises!

Visdom af Cree indianerne